STORIES

STORIES

Câu Chuyện Khô Mực Ở Thuỵ Sĩ….

Đâu phải ai muốn ăn khô mực là ăn được liền đâu, đòi hỏi phải có "hàng tiền đạo" khoẻ như răng cá mập, ba cái đồ giả là không nhai được khô mực đó. ...

Tính Cách Của Người Thuỵ Sĩ? Cuộc Sống Ở Thuỵ Sĩ.

Nhìn tổng quan, điều đặc biệt mà Phượng kính phục người Thuỵ Sĩ đó chính là sự kỹ tính, rất có tổ chức và thông ...
Translate »