TIN TỨC

TIN TỨC

Phú Quốc Sẽ Là Nơi Thí Điểm Mở Cửa Du Lịch Quốc Tế

Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế, dự kiến từ tháng 10/2021, có thể sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lý, tùy vào tình hình thực ...
Translate »